Royal Dakspecialist

ZONNEPANELEN VOOR VVE

Zonnepanelen voor VVE

De overheid stimuleert de investering in zonnepanelen. Er moet immers voldaan worden aan de klimaatdoelstellingen van 2020. Dit betekent dat tegen die tijd 16% van de energiebronnen duurzaam moeten zijn. Voor ondernemers (BV’s, eenmanszaken, maatschappen, VOF etc) is er een aantal interessante landelijke subsidies op zonnepanelen. Bovendien hebben verschillende gemeentes subsidies voor lokale initiatieven op het gebied van zonnepanelen.

Zonnepanelen VVE voor uw eigen stroom

Het liefst wilt u de opgewekte stroom met uw eigen verbruik verrekenen. Dat brengt immers het meeste op. U betaalt aan uw leverancier namelijk het volle tarief voor een kilowattuur, namelijk circa € 0,23. Als de opbrengst van de zonnepanelen hiermee verrekend kan worden, dan is dat wel zo prettig. Hoe op te lossen? Allereerst dient de VVE in de vergadering te besluiten dat het dak gebruikt mag worden voor zonnepanelen van bewoners. De bewoners schaffen zelf de zonnepanelen aan. Vervolgens dienen de zonnepanelen rechtstreeks aangesloten te worden op de meterkast van de betreffende bewoner(s). Er moet dus een kabel gelegd kunnen worden naar de meterkast van de betreffende bewoner. Dit moet technisch wél realiseerbaar zijn. Natuurlijk is er ook nog een omvormer in het spel. Deze zet de gelijkstroom van de zonnepanelen om naar wisselstroom waarna de omvormer aangesloten kan worden op een groep in de meterkast. Het kan zijn dat de bewoner zelf een omvormer in het appartement installeert, maar veelal is dat niet mogelijk. Een omvormer neemt namelijk ruimte in beslag, en bovendien produceert de omvormer wat warmte en soms geluid. Het is daarom beter om de omvormer in een aparte ruimte te plaatsen buiten het eigen appartement. Hoogstwaarschijnlijk zullen meerdere bewoners interesse hebben om deel te nemen.

Zonnepanelen voor de stroom van de VVE

De gemeenschappelijke ruimten verbruiken natuurlijk zelf ook stroom. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de verlichting en de lift. Deze stroom zou prima opgewekt kunnen worden door zonnepanelen op het dak van de VVE. De zonnepanelen en omvormer worden dan rechtstreeks aangesloten op de meterkast van het gebouw. Een individuele bewoner van de VVE zal hier niets van merken, zijn electriciteitsrekening verandert immers niet. Hooguit zal er op termijn iets veranderen aan de VVE-bijdrage, immers de kosten voor stroom zullen in de loop van de tijd lager worden, zeker als de zonnepanelen na jaren economisch zijn afgeschreven.

Zonnepanelen via de nieuwe regeling van het energie-akkoord voor de VVE(per 1-1-2014)

De overheid heeft speciaal voor VVE’s een nieuwe regeling vastgesteld. Hierbij kunnen VVE’s zonnepanelen aanschaffen, waarbij de opgewekte energie ten goede komt aan bewoners. Het gaat hierbij om een teruggave van energiebelasting. De regeling is als volgt: Van het aantal kWh’s die opgewekt worden met zonnepanelen op het dak van de VVE, mag 9,1 cent aan energiebelasting (7,5 cent + BTW) teruggevorderd worden. Tevens kunnen de opgewekte kWh’s verkocht worden een energieleverancier. Hiervoor dient een aparte teruglevermeter geplaatst te worden. Om van deze teruggave van energiebelasting gebruik te maken is het niet toegestaan om de stroom te leveren aan de VVE zelf. Voorbeeld: De VVE koopt zonnepanelen waarmee 10.000 kWh per jaar wordt opgewekt. Er zijn 4 bewoners die allen voor 25% deelnemen aan het initiatief. Zij zullen hiervoor allemaal 25% van de investering moeten bekostigen. Vervolgens gaat de VVE deze 10.000 kWh verkopen aan een energieleverancier. Hier krijgt zij bijvoorbeeld 5 cent per kWh voor, totaal 500 euro per jaar. Dit bedrag wordt verdeeld onder de 4 deelnemers, dus € 125,- per deelnemer. Daarnaast krijgt de deelnemer nog eens 9,1 cent aan energiebelasting terug via z’n eigen energieleverancier. Per deelnemer gaat dit dan om 2.500 * 9,1 ct = € 227,50. Tel hier die € 125,- bij op dan krijgt een individuele deelnemer € 352,50 per jaar. Let wel: in deze berekening is niet meegenomen dat de VVE nog kosten moet maken voor extra administratie en afschrijving van de zonnepanelen. Overigens kunnen zonnepanelen met gemak 30 jaar meegaan, de jaarlijkse afschrijvingskosten zijn dus betrekkelijk laag. Voor deelnemers aan de postcoderoos regeling geldt dat zij tegenwoordig de opgewekte energie kunnen salderen. Hiervoor geldt de normale salderingsregeling.


VRAAG EEN VRIJBLIJVENDE OFFERTE AAN!