Royal Dakspecialist

ZONNEPANELEN VOOR COOPERATIE

Zonnepanelen voor coöperatie

Coöperatie oprichten voor lokale energie-opwekking? Vanaf 1 januari 2014 steeds vaker zien. Want dan mag men ook profiteren van de zonne-energie als de zonnepanelen op een ander dak liggen. Ideaal voor mensen die geen geschikt dak hebben voor eigen zonnepanelen. Ideaal voor appartementencomplexen die hun prachtige platte dak willen gebruiken voor zonnepanelen om zonne-energie op te wekken. Omdat dergelijke initiatieven vaak gezamenlijk plaatsvinden wordt daarbij gezocht naar een goede vorm. En dus gaat met een coöperatie oprichten.

Waarom een coöperatie oprichten?

Met het oprichten van een coöperatie wordt er een rechtspersoon opgericht die eigenaar wordt van de zonnepanelen. De leden van de coöperatie storten geld waarmee de coöperatie de zonnepanelen kan aanschaffen en de administratie kan verzorgen. De leden krijgen hiervoor een certificaat en gaan vervolgens door het leven als certificaathouders. Het voordeel is dat de leden niet aansprakelijk zijn en dat hun risico’s beperkt zijn tot de inleg van hun geld.

Wat doet de coöperatie?

De zonnepanelen coöperatie gaat energie opwekken. Hiermee verdient zij geld. Dat geld wordt verdeeld onder de certificaathouders naar rato van de inleg. Veelal wordt ervoor gekozen om de waarde van de certificaten te koppelen aan de zonnepanelen. Zodoende kan een certificaathouder bijvoorbeeld een certificaat kopen ter waarde van € 500,- dat gelijk staat aan 2 zonnepanelen. Verhoudingsgewijs lijkt dat veel voor een zonnepaneel, maar in de prijs is dan de gehele installatie opgenomen, inclusief de oprichting- en administratiekosten.

Hoe een coöperatie oprichten?

Een coöperatie wordt opgericht bij notariële akte door minimaal 1 persoon. Daarbij vindt automatisch de inschrijving bij Kamer van Koophandel plaats. Zorg ervoor dat er wordt gekozen voor de Coöperatie UA. De UA staat voor Uitgesloten Aansprakelijkheid, waardoor de leden niet aansprakelijk zijn. De zeggenschap ligt vervolgens bij de Algemene vergadering die het bestuur benoemt. Er dient minimaal 1 keer per jaar een Algemene vergadering plaats te vinden. Jaarlijks dienen de jaarcijfers opgesteld te worden en openbaar worden gemaakt door deze in te sturen (deponeren) bij de Kamer van Koophandel. De coöperatie gaat vervolgens certificaten uitgeven aan haar leden. Die certificaten kunnen via een notariële akte vastgelegd worden. Op deze manier gaat men dus een coöperatie oprichten.

Zonnepanelen coöperatie, hoe zit dat fiscaal?

De coöperatie wordt niet aangemerkt als onderneming en is daarom niet BTW-plichtig en hoeft zij ook geen vennootschapsbelasting te betalen. Dit vanwege het feit dat er slechts één afnemer is. Daartoe is het wel verstandig om dit vooraf met de belastingdienst af te stemmen, er is hier namelijk nog wel eens wat onduidelijkheid over. Voor de leden (certificaathouders) valt de investering in box 3. Zij dienen jaarlijks hierover 1,2% belasting te betalen, mits zij zich natuurlijk met hun vermogen boven de vrijstellingsgrens bevinden, anders is geen belasting verschuldigd.

Hoe kan de zonne-energie coöperatie energie leveren?

De zonnepanelen coöperatie kan op 2 manieren energie leveren. Enerzijds kan dit aan de gebruiker van het gebouw en anderzijds aan een energieleverancier. Vanaf 1 januari 2014 zal dat laatste vaker gaan voorkomen. Dat heeft te maken met het energieakkoord dat is gesloten en dat vanaf dat moment ingaat. De coöperatie zal in dat geval een eigen energiemeter krijgen. Hiermee gaat zij dan energie terugleveren. Er zal dan vanuit de coöperatie een contract afgesloten moeten worden met een energieleverancier die de energie gaat afnemen.

Het nieuwe energieakkoord en de zonnepanelen coöperatie, hoe zit dat precies?

De coöperatie zal voor elk opgewekte kWh een vergoeding ontvangen van een energieleverancier. Dit zal ongeveer een bedrag zijn van 5 eurocent. Daarbij zal elk lid (certificaathouder) een extra belastingvoordeel krijgen van 7,5 eurocent voor mensen die gezamenlijk zonne-energie opwekken. Daarbij vervalt ook nog eens de BTW over deze 7,5 cent, waardoor het totale voordeel oploopt tot 9,1 cent per kWh. Als we hier ook nog eens de 5 eurocent optellen die de coöperatie ontvangt, dan is er een totale vergoeding van 14,1 eurocent per kWh.
Het is nog even onduidelijk hoe de certificaathouders de korting van 7,5 cent zullen gaan ontvangen. Vooralsnog gaat de regering ervan uit dat de energiemaatschappijen hiervoor hun administratie gaan aanpassen. Maar het ligt niet in de verwachting dat zij dit al op 1 januari 2014 gereed hebben. Omdat de wetgeving dan al wel in gang is gezet zal de teruggave dan rechtstreeks van de belastingdienst moeten komen. Maar ook daarbij is het de vraag of de belastingdienst al zover is. Hierover bestaat dus nog enige onzekerheid.
Om van deze regeling gebruik te maken zijn er nog 2 belangrijke voorwaarden:
1) De gezamenlijke opwekking moet in de nabijheid van de leden van de coöperatie plaatsvinden. Onder nabijheid wordt verstaan de eigen postcoderoos. De postcoderoos is vastgesteld postcoderoosals het postcodegebied van 4 cijfers en de aansluitende postcodes. Stel er is een gezamenlijk dak in het postcodegebied 3453, dan behoren de postcodes 3454, 3452 en 3481 ook tot de postcoderoos.
2) De leden van de zonnepanelen coöperatie moeten zogenaamde kleinverbruikers zijn. Particulieren zijn tot 10.000 kWh per jaar kleinverbruikers. Aangezien het gemiddelde verbruik op ca. 3.500 kWh ligt zullen de meeste particulieren wel aan deze voorwaarde kunnen voldoen.
Het ligt in de verwachting dat vanaf 1 januari 2014 het aantal coöperaties enorm zal gaan toenemen. Iedereen zal in deze opzet een coöperatie oprichten. Vooral omdat leden ook met een kleine inleg al zonne-energie kunnen gaan opwekken. Leden zullen de inleg dan ook gaan zien als een alternatief voor de spaarrekening. En hiermee is al snel meer rendement te behalen.


VRAAG EEN VRIJBLIJVENDE DAKINSPECTIE AAN!