Royal Dakspecialist

SCHOORSTEEN

Schoorsteen renovatie

Als hoogste punt van het dak heeft de schoorsteen het zwaar te verduren. Schade aan de schoorsteen kan, als gevolg van de temperatuur invloeden en ouderdom, al snel ontstaan. Het is dus belangrijk de schoorsteen tijdig te laten inspecteren en indien nodig een renovatie te laten uitvoeren. Omdat Royal Dakspecialist werkt sinds 1935 in de dakdekkersbranche, bent u bij ons dan ook aan het juiste adres voor een goede schoorsteen renovatie. We vertellen u meer over de mogelijkheden.

Loodrenovatie

De loodslabben aan de woning en schoorsteen zorgen voor een afdichting die waterdicht is. Om een daklekkage te voorkomen is het van belang dat er geen scheuren of gaten in het lood zitten. Schade aan het lood is een veel voorkomend probleem, dat met een schoorsteen renovatie goed te verhelpen is. Bij deze renovatie wordt onder meer gekeken naar de omvang van de aantasting, de lengte en de dikte van de loodslabben.

Plateau schoorsteen

Door temperatuurwisselingen kunnen schoorsteenplateaus gaan scheuren. Dit komt door het uitzetten en weer inkrimpen van de schoorsteen. Ook dit leidt vaak tot lekkages, met alle gevolgen van dien. Door dit te laten controleren en wanneer nodig te repareren, kunt u onnodige schades en kosten eenvoudig voorkomen.

Metsel en voegwerk

Ook verouderd, loszittend voegwerk kan al snel voor waterschade zorgen. Oudere- en slecht onderhouden schoorstenen zijn extra kwetsbaar voor scheuren en barsten in het voeg- en metselwerk. De meeste oude schoorstenen hebben nog een gecementeerde bovenplaat die na een aantal jaren scheuren kan gaan vertonen. Wij kunnen tijdens de schoorsteen renovatie het boven plateau vernieuwen en de schoorsteen opnieuw voegen, zodat deze weer goed bestand in tegen het Nederlandse weer.

Impregneren

In het najaar, als langdurige slagregen onze gevels en schoorstenen teisteren, krijgen we te maken met zakwater dat vroeg of laat zijn sporen nalaat. Er is een goedkope en afdoende manier om dat te voorkomen: impregneren. Bakstenen en betonnen muren blijven in betere conditie wanneer verontreiniging geen kans krijgt om in de poreuze ondergrond te dringen. Daardoor kunnen een aantal bekende gebreken worden voorkomen:

  • Schimmeloverlast aan de binnenzijde, door het doorslaan van de gevel of schoorsteen.
  • Witte vlekken door zoutuitslag.
  • Vorstschade: een poreuze gevel of schoorsteen neemt meer water op en bevroren water zorgt voor het scheuren of afbrokkelen van de stenen.
  • Hardnekkige mos- en algenvorming.
  • Het is dus van groot belang om een gevel of schoorsteen te impregneren. De gevel of schoorsteen zal dan geen water meer opnemen maar kan wel nog ademen

Schoorsteenkappen

Een schoorsteenkap gebruikt de kracht van de wind voor een positieve opwaartse trek. Zo worden rook en gassen uit het rookkanaal getrokken en komt het niet in de huiskamer terecht, waar het voor overlast en vlekken zou kunnen zorgen. Een schoorsteenkap weerhoudt vogels ervan een nestje te bouwen op de schoorsteen. Deze en andere soorten obstakels in het kanaal kunnen leiden tot verstoppingen met alle gevolgen van dien. Bovendien reduceert een schoorsteenkap regeninslag tot het minimum. Die bescherming biedt de kap ook als het vuur niet brandt. Het is daarom belangrijk om uw kanaal te laten inspecteren en goed af te dichten zodat deze problemen bespaard kunnen blijven.

Royal Dakspecialist kan u een vakkundig advies geven over welke schoorsteenkap voor u het beste is. Hieronder vind u een overzicht van de kappen die wij kunnen leveren en monteren:

  • Combimaster: deze kap is geschikt voor een ventilatiekanaal en wordt verankerd in het kanaal. Hierdoor kan er geen regen doorheen en kunnen vogels zich niet in het kanaal gaan nestelen.
  • Firemaster: bij normaal gebruik van de openhaard kan een Firemaster classic schoorsteenkap uitermate geschikt zijn voor de aftrek van u schoorsteen
  • Rotorvent: geschikt voor alle brandstoffen en alle ventilatiekanalen. De Rotorvent voorkomt de terugslag van wind in de schoorsteen, en bevordert de ventilatie in hoge mate

Laat uw schoorsteen renovatie uitvoeren door een professional

Is de staat van uw schoorsteen bij u bekend? Laat ons uw schoorsteen inspecteren en indien nodig een renovatie uitvoeren. Neem contact met ons op voor meer informatie.

Waarom
Royal Dakspecialist?


UW SPECIALIST OP HET GEBIED VAN DAKWERKZAAMHEDEN