Royal Dakspecialist

KLEINSCHALIGINVESTERINGSAFTREK (KIA)

Kleinschaligheidsinvesterings
aftrek (KIA)

Hier vindt u meer informatie over de Kleinschaligheidsinvesteringsaftrek (KIA). Ook krijgt u een voorbeeld te zien van hoe deze regeling in zijn werk gaat.

Dit zijn de eisen van een Kleinschaligheidsinvesteringsaftrek (KIA)

Via de KIA mag u een deel van de investering af halen van de winst. Hierdoor krijgt u een belasting voordeel en zo hoeft u dus ook in meeste gevallen minder af te staan. Daar staat tegenover dat er zijn wel een paar eisen en kenmerken waar u aan moet voldoen.

Niet voor alle investeringen mag de KIA gebruikt worden. Dit geldt voor het volgende:

  • Investeringen in sommige bedrijfsmiddelen. Bijvoorbeeld grond, dieren, vaartuigen voor representatieve doeleinden, goodwill, vorderingen, effecten, woonhuizen en publiekrechtelijke vergunningen
  • Personenauto’s die niet gebruikt worden als beroepsvervoer.
  • Wanneer de bedrijfsmiddelen in buitenland worden gebruikt of worden verhuurd in het buitenland.
  • Als het bedrijfsmiddel van uw privévermogen overbrengt naar uw ondernemingsvermogen.
  • Wanneer u door de investering verplichtingen hebt tegenover personen die tot uw huishouden behoren, bloed- en aanverwanten van eerste graad of als de personen behoren tot hun huishouden.

Dit is hoe de Kleinschaligheidsinvesteringsaftrek (KIA) werkt

Door middel van een investering betaalt u een bepaald bedrag. Niet voor elk bedrag geld dat u evenveel procent van uw winst mag aftrekken. De bedragen zijn onder andere terug te vinden op de site van de belastingdienst. Hier de bedragen die gelden voor het belastingjaar 2018:

Kleinschaligheidsinvesteringsaftrek

De investering

€ 0Tot en met € 2.300
28% van het investeringsbedrag€ 2.300 t/m € 56.642
€ 15.863€ 56.643 t/m € 104.891
€ 15.863 minus 7,56% van het deel boven de € 104.891€ 104.892 t/m € 314.673
€ 0Meer dan € 314.673

Hieronder een voorbeeld van hoeveel voordeel deze regeling u kan opbrengen. Dit zijn de gegevens die we gaan gebruiken:

Investering waarbij de KIA wordt toegepast: € 30.000,-

Fiscale winst over 2018: € 100.000,-

Vennootschapsbelasting: 20% van fiscale winst

Dit wordt de nieuwe fiscale winst waar belasting over betaald moet worden:

€ 30.000 × 28% = € 8.400,-

€ 100.000 – € 8.400 = € 91.600,-

Dankzij de regeling is de fiscale winst nu € 91.600,- hieronder nu hoeveel voordeel het opleverde:

Oude vennootschapsbelasting:

€ 100.000 × 20% = € 20.000,-

Nieuwe vennootschapsbelasting:

€ 91.600 × 20% = € 18.320,-

Voordeel dankzij de KIA = € 20.000 – € 18.320 = € 1.680,-

U ziet dus duidelijk dat de KIA een voordeel oplevert.


VRAAG EEN VRIJBLIJVENDE OFFERTE AAN!